Als schoolarrangement biedt Move Academy het programma Stop Stoer Doen


Stop Stoer Doen
(SSD) is een integraal programma dat schoolbreed ingezet kan worden. Het betreft een gedragsprogramma dat sport en bewegen inzet als middel om kinderen te stimuleren in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Stop Stoer Doen combineert in feite bewegingsonderwijs met gedragsinterventies. In de lessen van SSD ervaren kinderen wat de consequentie van hun gedrag is en wat dit kan veroorzaken. Daarnaast vormt het aanleren van positief groepsgedrag een belangrijk onderdeel van de lessen. Gedrag wordt beschouwd als een groepsverantwoordelijkheid.

 

Kenmerken van Stop Stoer Doen:

  • Het programma SSD kent een duur van een heel schooljaar.
  • Er wordt gewerkt in wekelijkse doelen welke schoolbreed worden uitgezet.
  • Leerlingen krijgen één keer per week les in de gymzaal van een sportdocent van Move Academy. De groepsleerkracht is altijd aanwezig. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de transfer van het geleerde tijdens de SSD-lessen naar de klassensituatie, het plein en vrije situaties.
  • Het programma SSD kan ingezet worden voor de hele school. Voor de kleuterklassen biedt Move Academy lessen gymkriebels, waarbij de focus ligt op de motorische ontwikkeling. Gymkriebels vormt de voorloper van het programma SSD.
  • SSD voldoet aan de grondvormen van bewegen en kan daarmee ingezet worden als alternatief voor de lessen bewegingsonderwijs. SSD kan tevens ingezet worden als sociaal-emotioneel programma op school.

 

DSC_0152(3)