Als groepsarrangement biedt Move Academy de training Jezelf De Baas

Jezelf De Baas (JDB) is een gedragstraining welke als doel heeft een positief groepsklimaat in een groep te herstellen dan wel te creëren. Door middel van sport en spel oefenen kinderen met sociale vaardigheden. Drie thema’s staan centraal in de lessen van JDB: onderlinge communicatie, vertrouwen en samenwerken. De training bestaat uit twaalf lessen en wordt uitgevoerd in de gymzaal. Jezelf De Baas betreft een groepstraining en kan ingezet worden in de groepen 3 t/m 8 in het reguliere onderwijs, speciaal (basis)onderwijs en in het voortgezet onderwijs.

Uitgangspunten
Jezelf De Baas hanteert als uitgangspunt dat gedrag een groepsverantwoordelijkheid is. Kinderen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de sfeer en veiligheid in een groep. In een groep hebben kinderen verschillende rollen. Zo worden in vrijwel iedere groep wel positieve rollen (de behulpzame, de joker, de organisator) als minder positieve rollen (de dictator, de pestkop) waargenomen. Door al deze verschillende rollen kan er wel eens disbalans ontstaan in een groep. Jezelf De Baas is er op gericht de balans in de groep te herstellen. Kort gezegd betekent dit de sociaal minder vaardige kinderen weerbaarder maken en de dominante leerlingen leren hun aanwezigheid binnen de groep op een prettige manier in te zetten.

Voor wie?
Jezelf De Baas kan ingezet worden in groepen waarin sprake is van veel conflicten, negatieve groepsvorming, pestgedrag en andere negatieve groepsdynamische processen.
Move Academy streeft ernaar de accenten van de training zo veel mogelijk af te stemmen op de hulpvragen van de groepsleerkracht. De groepsleerkracht speelt een belangrijke rol binnen JDB. Van hen wordt verwacht dat zij samen met de JDB-trainer de ‘nieuwe structuur’ verplaatsen en hanteren naar situaties in de klas en daarbuiten, om zo tot een blijvende en positieve gedragsverandering te komen.

 

 

Threatening fist