Actieve ambulante begeleiding

Leren door te doen!

Move Academy verzorgt actieve ambulante begeleiding aan kinderen die extra begeleiding en ondersteuning nodig hebben bij uiteenlopende hulpvragen. Onze ambulant begeleiders helpen en begeleiden kinderen die bijvoorbeeld moeite hebben met hun emotieregulatie, frustratiecontrole, impulscontrole of de sociale interactie met leeftijdsgenoten. Aan de hand van een persoonlijk begeleidingsplan wordt gewerkt aan het aanleren van competenties en vaardigheden, veelal door middel van sport en spel. Aansluitend op de hulpvragen én interesses van het kind wordt hulp op maat geboden. Het kind krijgt een ambulant begeleider toegewezen die in feite maatje wordt van het kind. Samen werken zij wekelijks aan kleine, haalbare gedragsdoelen. Halverwege en aan het einde van het traject wordt geëvalueerd. Indien nodig worden de doelstellingen uit het begeleidingsplan bijgesteld. De individuele arrangementen worden doorgaans voor een half jaar ingezet en kunnen eventueel verlengd worden.

De ambulante begeleidingstrajecten staan onder leiding van onze pedagoog, welke verantwoordelijk is voor het begeleidingplan, de evaluaties, het coachen van de ambulant begeleiders en het onderhouden van de lijnen tussen school, ouders en de ambulant begeleider.

 

Ralph_Stover_State_Park_Philadelphia_Rock_Climbing

Motorische Remedial Teaching (MRT)

In het bewegingsonderwijs wordt er gewerkt aan de motorische ontwikkeling van de groep.
Er zijn kinderen die de ontwikkelingen niet bij kunnen houden en motorische achterstanden oplopen. Move Academy heeft MRT specialisten in dienst die deze kinderen kunnen helpen.

Motorische Remedial Teaching (MRT) is gericht op het verkleinen en opheffen van achterstanden in de motorische ontwikkeling van een kind. Een goede ontwikkeling van (senso)motoriek is een voorwaarde voor de verdere ontwikkeling van de leerling, in zowel sociaal-emotioneel als cognitief opzicht.

De hoofddoelstelling van MRT betreft motorische achterstanden verkleinen, opheffen en grotere motorische achterstanden voorkomen.

 

Subdoelen:

  • Plezier in bewegen krijgen en behouden
  • Zelfvertrouwen vergroten
  • Verminderen van faalangst

We streven ernaar de leerling te laten aansluiten bij het minimum vaardigheidsniveau van de reguliere lessen bewegingsonderwijs