Move Academy is een jong en dynamisch sportorganisatiebureau dat zich heeft gespecialiseerd in het coördineren en uitvoeren van sportactiviteiten in het onderwijs. Move Academy gebruikt sport en spel als hèt middel om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren te stimuleren. Onze kernwoorden zijn betrokkenheid, korte lijnen en enthousiasme.

Move Academy is breed georiënteerd en door expertise en ervaring uitstekend in staat om maatwerk te leveren. In opdracht van gemeenten, scholen en overige organisaties verzorgt Move Academy regulier bewegingsonderwijs, bewegingsonderwijs ten dienste van de sociaal-emotionele ontwikkeling, evenementen, sportdagen en sportkampen. Aan scholen biedt Move Academy daarnaast training en advies op het gebied van gedrag en het stimuleren van sociaal-emotionele vaardigheden. Ook voor individuen biedt Move Academy extra ondersteuningdoor middel van actieve ambulante begeleiding en Motorische Remedial Teaching (MRT). Move Academy werkt met enthousiaste, gekwalificeerde en vaktechnische docenten, trainers en instructeurs die werkzaam zijn in Dordrecht en daarbuiten.