Missie
Move Academy haalt méér uit onderwijs! Samen met de school meer uit het onderwijsaanbod halen, dat is onze missie. Move Academy zet zich in om het pedagogische klimaat op scholen te bevorderen, hetgeen wat op zijn beurt de leerresultaten ten goede komt. Onze primaire functie betreft het stimuleren van kinderen in hun persoonlijke ontwikkeling. Zowel op sportief, motorisch, als op sociaal-emotioneel vlak.

Daarnaast streeft Move Academy ernaar scholen tegemoet te komen in het kader van passend onderwijs. Passend onderwijs vraagt immers veel van scholen, van zorgteams, van leerkrachten en van kinderen. Door middel van onze activiteiten willen wij zowel scholen in hun totaliteit als individuele kinderen een extra hand aanreiken. Zoals bewegingsonderwijs combineren met een sociaal-emotioneel programma. En op individueel niveau ervoor zorgen dat dat ene kind binnen boord blijft door hem of haar vaardigheden aan te leren.

 

Visie
Bewegingsonderwijs op school is een zeer geschikte manier om alle kinderen aan het bewegen te krijgen en enthousiast te maken voor sport. Vanuit onze visie is sporten meer dan alleen bewegen en plezier maken. Door sport- en spelactiviteiten leren kinderen samenwerken, rekening houden met elkaar, problemen oplossen. Sport en spel maakt kinderen bewust van regels en het houden hieraan. Het stimuleert de impulscontrole en het omgaan met tegenslagen en onverwachte situaties. Door het sporten en spelen met andere kinderen ervaren kinderen verschillende situaties waarin ze telkens nieuwe sociale vaardigheden leren. Met andere woorden: lichamelijke activiteit speelt een cruciale functie in de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Door aan te sluiten bij de belevingswereld van kinderen en door vooral te kijken naar wat kinderen wél kunnen om op verder te bouwen, krijgt ieder kind bij ons de kans zichzelf optimaal te ontwikkelen. ‘Leren door te doen’ is onze werkwijze.