De Kriebellijn: bewegingslessen voor de allerkleinsten (2 tot 6 jaar)

Op basisscholen wordt doorgaans weinig aandacht besteed aan het geven van bewegingslessen voor groep 1 en 2. Om problemen op latere leeftijd te voorkomen kun je niet vroeg genoeg beginnen met sporten en bewegen. Gewoonten die je leert tussen je tweede en zesde levensjaar bepalen voor een groot deel hoe gezond en actief je leven gaat zijn.

Binnen de Kriebellijn biedt Move Academy drie vormen van bewegingslessen aan.

  • Beweegkriebels: bewegingslessen voor peuters van 2 tot 4 jaar en hun opvoeder(s)
  • Gymkriebels: bewegingslessen voor kleuters van groep 0, 1 en 2
  • Sportkriebels: kennismakingslessen met verschillende sporten voor kinderen van 4 tot 6 jaar

shutterstock_50643697-1

 

Beweegkriebels

Tijdens de lessen van de “Beweegkriebels” wordt het belang van veel en veelzijdig bewegen duidelijk uitgelegd.Door spelenderwijs allerlei tips en handreikingen te geven met eenvoudig spelmateriaal, zoals knijpers, plastic flesjes, ballen en bierviltjes, krijgen de peuters plezier in het bewegen. Een les “beweegkriebels” betreft een ouder-kind activiteit, wat betekent dat het kind samen met de opvoeder naar de les komt.

Door spelenderwijs te bewegen worden niet alleen de motorische vaardigheden gestimuleerd maar ook de sociale en emotionele vaardigheden van het kind, waardoor het zelfvertrouwen groeit. Kinderen leren contact te maken met andere kinderen door samen te spelen en samen te delen. Ze leren zich duidelijker te uiten en voor zichzelf op te komen.Daarnaast wordt ook de taal- en spraakontwikkeling van het kind gestimuleerd door bijvoorbeeld de begrippen onder, boven, tussen, voor en achter veelvuldig te herhalen bij de diverse speelse bewegingen.

Beweegkriebels inspireert, enthousiasmeert en informeert.

 

Gymkriebels

Bij de “Gymkriebels” worden kleuters uit groep 0, 1 en 2 onder schooltijd spelenderwijs voorbereid op het bewegingsonderwijs vanaf groep 3. Naast het bewegen wordt er veel aandacht besteed aan het sociale aspect van sport en spel. De kinderen leren samenwerken, respect voor elkaar te hebben, hun grenzen aan te geven en die van anderen te herkennen. Gymkriebels wordt gegeven door een gediplomeerde vakdocent met een specialisatie voor de groepen 0, 1 en 2. Gymkriebels voldoet aan de grondvormen van bewegen en wordt ondersteund door een methodisch vakwerkplan.

 

Sportkriebels

Met de naschoolse activiteit “Sportkriebels” kunnen 4 tot 6-jarigen proeven aan verschillende sporten die worden aangeboden voor deze leeftijdscategorie in de stad en omgeving waar het kind woont. Iedere week staat een andere sport centraal. Er worden sportmaterialen gebruikt die zijn afgestemd op de desbetreffende doelgroep (kleine judopakjes, knotshockeysticks en mini tennisrackets).
Sportkriebels wordt gegeven door een gediplomeerde vakdocent bewegingsonderwijs met een specialisatie in de onderbouw van het primair onderwijs. Sportkriebels voldoet aan de grondvormen van bewegen en wordt ondersteund door een methodisch vakwerkplan.Tevens wordt ondersteuning richting de doorstroming naar een sportvereniging gestimuleerd.